Welkom bij de brugcursus Wiskunde

Cliquez ici pour la version française.

Deze cursus is bedoeld als instapcursus bij de cursussen Wiskunde voor het eerste jaar bachelor in de Nautische Wetenschappen en in de Scheepswerktuigkunde aan de Hogere Zeevaartschool. We herhalen zeer kort een aantal onderwerpen uit de leerstof Wiskunde van het secundair onderwijs, waarvan we veronderstellen dat je die leerstof begrijpt en kunt gebruiken vóór je aan de cursus Wiskunde begint. Aan de hand van oefeningen kan je je eigen kennis van deze leerstof testen.

Deze cursus wordt aangeboden in de vorm van een PDF-document. Het beste resultaat krijg je door gebruik te maken van Adobe's Acrobat Reader. Dit programma kan je downloaden bij Adobe.

Als je deze software reeds hebt geïnstalleerd, kan je hier met de cursus beginnen.

Alle hints, suggesties, opmerkingen, vragen ... kan je kwijt aan Peter Bueken.
Wij weten ook graag wie met dit cursusmateriaal aan het werk is. Begint u de cursus te bestuderen, of heeft u reeds met het materiaal gewerkt? Laat ons dat dan even weten: stuur gewoon even een email. Alvast bedankt.

Bienvenue dans ce cours de Mathématiques élémentaires

Klik hier voor de nederlandse versie.

Ce cours sert comme cours d'introduction au cours de Mathématiques pour les étudiants de la première année Bachelor en Sciences Nautiques ou en Mécanique Navale à la "Hogere Zeevaartschool". Le but du cours est de reviser, brièvement, un nombre de sujets mathématiques déjà traités dans l'enseignement secondaire, dont la connaissance est présumée, et dont on suppose que les étudiants sont capables de l'appliquer avant de commencer l'étude du cours de Mathématiques. A l'aide d'une série d'exercices, les étudiants peuvent tester leur connaissance des matières traitées.

Pour consulter ce cours, vous avez besoin d'un logiciel pour visualiser des documents "PDF". On vous recommande l'usage du "Adobe Acrobat Reader", que vous pouvez télécharger sur le site Adobe.

Si vous avez déjà installé ce logiciel sur votre machine, cliquez ici pour commencer votre étude.

Si vous avez des remarques, des suggestions, additions, corrections, questions ... n'hésitez pas et envoyez-les au responsable, Peter Bueken.
On aimerait beaucoup connaître les utilisateurs de ce matériel. Vous commencez à utiliser le cours, ou vous l'utilisez déjà depuis un certain temps? Informez-nous par un simple message électronique. Merci d'avance.


$Date: 2010/09/22 08:44:00 $